RETEMS GROUP | [:en]About Us[:AZ]Haqqımızda[:ru]О нас[:]
228
page-template-default,page,page-id-228,ajax_fade,page_not_loaded,,qode-child-theme-ver-1.0.0,qode-theme-ver-13.6,qode-theme-bridge,disabled_footer_top,disabled_footer_bottom,wpb-js-composer js-comp-ver-5.4.5,vc_responsive

[:en]About Us[:AZ]Haqqımızda[:ru]О нас[:]

[:en][row]
[col_four][/col_four]
[col_eight]

RETEMS Group which has commenced its activity in Azerbaijan since 2011 is a successful and dynamically developing company and it manages the activity of subordinated companies within its
structure and their strategic decisions.

[/col_eight]
[/row]
[row]
[col_four]
[carousel]
[carousel_slide first=”true”]
01
[/carousel_slide]
[carousel_slide]
02
[/carousel_slide]
[carousel_slide]
03
[/carousel_slide]
[carousel_slide]
03
[/carousel_slide]
[/carousel]
[/col_four]
[col_eight]

RETEMS GROUP

Retem group operates in the fields of importing and distributing of food products, construction, production and export of agricultural products, textiles, logistics and transportation services.

RETEMS GROUP operating in various types of business has set an aim to provide its products and services to the great satisfaction of the customer.
[/col_eight]
[/row]
[br]

Our services


[row]
[col_three][servicebox slug=”trading”][/col_three]
[col_three][servicebox slug=”construction”][/col_three]
[col_three][servicebox slug=”transportation-services”][/col_three]
[col_three][servicebox slug=”logistics-services”][/col_three]
[/row]


[br]
[row]
[col_three]

Our Recent Projects

We bring you the projects implemented by team of Retems Group. These projects are aimed both at achieving business outcomes and the development of social relations.
[/col_three]
[col_three][projectbox slug=”bentley-baku”][/col_three]
[col_three][projectbox slug=”blue-planet”][/col_three]
[col_three][projectbox slug=”boulevard-hotel-baku”][/col_three]
[/row]


[br]
[row]
[col_three]

Acqua Retems

RETEMS GROUP is a distributor of Selters and Sole brands. in Azerbaijan.
Best mineral water for you!
[/col_three]
[col_three][projectbox slug=”selters”][/col_three]
[col_three][projectbox slug=”sole-natural-mineral-water”][/col_three]
[/row][:AZ][row]
[col_four][/col_four]
[col_eight]

Azərbaycanda öz fəaliyyətinə 2011 ildə başlamış RETEMS GROUP bu gün böyük nailliyyətlər əldə etmiş, dinamik inkişaf edən şirkətdir. RETEMS GROUP tərkibində bir neçə altbölümü birləşdirərək onların fəaliyyətinə uğurla rəhbərlik edir, inkişaf strategiyalarını müəyyənləşdirir.

[/col_eight]
[/row]
[row]
[col_four]
[carousel]
[carousel_slide first=”true”]
01
[/carousel_slide]
[carousel_slide]
02
[/carousel_slide]
[carousel_slide]
03
[/carousel_slide]
[carousel_slide]
03
[/carousel_slide]
[/carousel]
[/col_four]
[col_eight]

RETEMS GROUP, qida məhsullarının idxalı və ixracı, tikinti, kənd təsərrüfatı məhsullarının istehsalı və ixracı, tekstil, logistika və nəqliyyat xidmətləri sahəsində çalışır.
Biznesin müxtəlif istiqamətlərində fəaliyyət göstərən RETEMS GROUP şirkətinin məqsədi sifarişçilərin məmnuniyyətini qazandıran xidmət və məhsulların yüksək keyfiyyətini təmin etməkdir.

[/col_eight]
[/row]
[br]

Bizim xidmətlər


[row]
[col_three][servicebox slug=”trading”][/col_three]
[col_three][servicebox slug=”construction”][/col_three]
[col_three][servicebox slug=”transportation-services”][/col_three]
[col_three][servicebox slug=”logistics-services”][/col_three]
[/row]


[br]
[row]
[col_three]

Bizim layihələr

Biz sizə Retems Group tərəfindən həyata keçirilən layihələri təklif edirik.
Bu layihələrin məqsədlər: iş nəticələrə nail olmaq və sosial əlaqələrin inkişafı.
[/col_three]
[col_three][projectbox slug=”bentley-baku”][/col_three]
[col_three][projectbox slug=”blue-planet”][/col_three]
[col_three][projectbox slug=”boulevard-hotel-baku”][/col_three]
[/row]


[br]
[row]
[col_three]

Acqua Retems

RETEMS GROUP Selters və Sole ticarət markalarını Azərbaycanda təmsil edir.
Ən keyfiyyətli mineral su – sizin üçün!
[/col_three]
[col_three][projectbox slug=”selters”][/col_three]
[col_three][projectbox slug=”sole-natural-mineral-water”][/col_three]
[/row][:ru][row]
[col_four][/col_four]
[col_eight]

RETEMS GROUP начала свою деятельность в Азербайджане в 2011 году.
Сейчас это успешная и динамично развивающаяся компания, имеющая в своем составе дочерние подразделения, деятельностью которых она руководит и определяет стратегию развития.

[/col_eight]
[/row]
[row]
[col_four]
[carousel]
[carousel_slide first=”true”]
01
[/carousel_slide]
[carousel_slide]
02
[/carousel_slide]
[carousel_slide]
03
[/carousel_slide]
[carousel_slide]
03
[/carousel_slide]
[/carousel]
[/col_four]
[col_eight]

RETEMS GROUP работает в области импорта и дистрибуции продуктов питания, строительства, производства и экспорта сельскохозяйственной продукции, текстиля, логистических и транспортных услуг.

RETEMS GROUP, работающая в различных видах бизнеса поставила перед собой цель обеспечить высокий уровень качества услуг и продуктов к наибольшему удовлетворению заказчика.

[/col_eight]
[/row]
[br]

Наши услуги


[row]
[col_three][servicebox slug=”trading”][/col_three]
[col_three][servicebox slug=”construction”][/col_three]
[col_three][servicebox slug=”transportation-services”][/col_three]
[col_three][servicebox slug=”logistics-services”][/col_three]
[/row]


[br]
[row]
[col_three]

Наши проекты

Предлагаем Вашему вниманию проекты, реализованные командой Retems Group.
Эти проекты направлены, как на достижение бизнес-результатов, так и на развитие социальных связей.
[/col_three]
[col_three][projectbox slug=”bentley-baku”][/col_three]
[col_three][projectbox slug=”blue-planet”][/col_three]
[col_three][projectbox slug=”boulevard-hotel-baku”][/col_three]
[/row]


[br]
[row]
[col_three]

Acqua Retems

RETEMS GROUP представляет в Азербайджане торговые марки Selters и Sole.
Лучшая минеральная вода для вас!
[/col_three]
[col_three][projectbox slug=”selters”][/col_three]
[col_three][projectbox slug=”sole-natural-mineral-water”][/col_three]
[/row][:]