loading
KOMİTƏLƏR

İş prosesi komitəsi

Orxan Musayev (Sədr)

Səma Mehtiyev

Fizuli Bayramov

Audit və Uyğunluq Komitəsi

Jasim Qasımov (Sədr)

Anar Ahmedov

Maliyyə Komitəsi

Niyaz Kalbiyev (Sədr)

Səbinə Mədətova

Ruslan Məmmədov

Risk İdarəetmə Komitəsi

Orxan Musayev (Sədr)

Jasim Qasımov