RETEMS LOGISTICS

RETEMS LOGISTICS – enerji, mədən, kimya, neft-kimya, boru kəməri, infrastruktur və digər sektorlara xidmət edən mühəndislik, satınalma və tikinti şirkətləri üçün layihə yüklərinin idarə olunmasını təklif edir. Bu yüksək səviyyəli daşımalar göndərilmə nöqtəsindən təyinat nöqtəsinə qədər fərdi nəqliyyat planlaşdırmasını tələb edir.

BİZİM XİDMƏTLƏR:

Logistik audit

Hava yük daşımaları

Dəniz yük daşımaları

Avtomobil yük daşımaları

Dəmir yolu yük daşımaları

Gömrük rəsmiləşdirilməsi

Gömrük məsləhətləşmələri

Anbar xidmətləri

Təhlükəli, ağır və böyük ölçülü yüklərin daşınması