KEYFİYYƏT AKKREDİTASİYALARI 

Müntəzəm yoxlamalar nəticəsində keyfiyyət işimizin ön sırasındadır və davamlı inkişaf prosesləri işimizin istiqamətini müəyyənləşdirir.

  • Daxili proseslərin səmərəliliyinin optimallaşdırılması və artırılması.
  • İşçilərin motivasiyası iş məqsədlərinə diqqət yetirməklə artırılır – vaxt və resurslar iş üçün həqiqətən vacib olan məqamlara sərf olunur.
  • Müştəriyə diqqət – qaçılmaz olaraq müştəri xidmətini və yönləndirməni yaxşılaşdırır.
SGS certificate ISO 45001 2018 EN
SGS certificate ISO 14001 2015 EN
SGS certificate ISO 9001 2015 EN issue 1
3_AZBA_000029_GenericCertificate_Final