_

“GLOBUS”, “TVRK” pərakəndə şəbəkələri ilə iş birliyin qurulması.

2015

2016