_

5* Intourist Hotel ilə müqavilə bağlanması .

2017