_

5* otel “Lake Palace” ilə müqavilə bağlanması.

2013