_

“Hyatt Regency” böyük otel şəbəkəsi ilə müqavilə bağlanması.

2014