_

“Saffron” adlı böyük restoran şəbəkəsi ilə müqavilə bağlanması.

2014