_

“Qoşa Qala” premium klass restoranı ilə müqavilə bağlanması.

2016