_

Müştəri – Eltel Group OY
Daşınılmış həcm – 20000
İxrac Məntəqəsi – Türkiyə
Son ünvan – Gürcüstan

2017